Tok seks måneder å få skaderapport likevel reklamert tidsnok

Lagmannsretten har fastslått at en boligkjøper som ventet i seks måneder med å reklamere likevel ikke hadde reklamert for sent. De tekniske utfordringene i saken var kompliserte, så takstmannen brukte tid fra november til mai året etter på å skrive rapport. Normalt må en reklamasjon fremsettes senest 3-4 måneder etter at den er oppdaget, hvis …

Tok seks måneder å få skaderapport likevel reklamert tidsnok Les mer »

2 av 3 boligkjøpere vinner i retten

Forbrukeradvokaten har gått gjennom alle saker som er avgjort av Lagmannsretten og Høyesterett i 2017 og 2018. Statistikken viser at 2 av 3 av kjøperne vinner i domstolene. Blant de 82 boligsakene som har vært ført for våre to høyeste domstoler var det 52 kjøpere som vant frem og bare 30 selgere/eierskifteforsikringsselskap som fikk medhold. …

2 av 3 boligkjøpere vinner i retten Les mer »

Nabotvister

I naboforhold kan det lett oppstå konflikter feks. hvis naboen har et tre som skygger over din eiendom eller har satt opp gjerde som går utenfor tomtegrensen. Vi har lang erfaring med nabotvister. Naboens trær Naboloven regulerer naboens rett til å kreve fjernet eller kuttet ned trær. Imidlertid gjelder ikke dette for hekker under to …

Nabotvister Les mer »

Gruppesaksmål

Et gruppesøksmål innebærer at én eller en sammenslutning av rettssubjekter, kan gå til søksmål på vegne av en hel gruppe med lignende problem. Forbrukeradvokaten har erfaring med å føre saker for flere forbrukere mot samme motpart. Eksempler på gruppesøksmål For forbrukere kan dette være aktuelt i en rekke saker, som har vært i søkelyset de …

Gruppesaksmål Les mer »

Arv

Forbrukeradvokaten kan bistå med å sette opp testamente. Vi kan også representere parter i arvetvister. Arv etter testament Forslag til ny arvelov: 22. juni 2018 la regjeringen frem forslag til ny arvelov. I forslaget øker pliktdelen til hvert barn fra en million kr til 25 ganger grunnbeløpet (Pr 1. januar 2018 er G kr 96.883 …

Arv Les mer »