Måned: oktober 2018

Nabotvister

I naboforhold kan det lett oppstå konflikter feks. hvis naboen har et tre som skygger over din eiendom eller har satt opp gjerde som går utenfor tomtegrensen. Vi har lang erfaring med nabotvister. Naboens trær Naboloven regulerer naboens rett til å kreve fjernet eller kuttet ned trær. Imidlertid gjelder ikke dette for hekker under to …

Nabotvister Les mer »

Gruppesaksmål

Et gruppesøksmål innebærer at én eller en sammenslutning av rettssubjekter, kan gå til søksmål på vegne av en hel gruppe med lignende problem. Forbrukeradvokaten har erfaring med å føre saker for flere forbrukere mot samme motpart. Eksempler på gruppesøksmål For forbrukere kan dette være aktuelt i en rekke saker, som har vært i søkelyset de …

Gruppesaksmål Les mer »

Arv

Forbrukeradvokaten kan bistå med å sette opp testamente. Vi kan også representere parter i arvetvister. Arv etter testament Forslag til ny arvelov: 22. juni 2018 la regjeringen frem forslag til ny arvelov. I forslaget øker pliktdelen til hvert barn fra en million kr til 25 ganger grunnbeløpet (Pr 1. januar 2018 er G kr 96.883 …

Arv Les mer »

Arbeidskonflikter

Forbrukeradvokaten har erfaring med arbeidskonflikter. Vi har bistått i en rekke oppsigelsessaker både på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Utgifter til advokatbistand må man i første omgang dekke selv, men disse utgiftene vil normalt dekkes av den som blir erstatningsansvarlig. Oppsigelser i arbeidsforhold Det er en rekke formelle krav og regler som skal følges i slike saker, …

Arbeidskonflikter Les mer »

Forsikringsoppgjør

Forbrukeradvokaten har lang erfaring i å bistå i tvister mot forsikringsbransjen. Dette kan være saker hvor man nektes oppgjør av eget forsikringsselskap eller hvor man retter krav mot en ansvarsforsikring. Beskyldt for forsikringssvindel? Forsikringsavtaleloven Det følger av forsikringsavtaleloven § 4-14 at et forsikringsselskap som mener seg helt eller delvis fri for ansvar, plikter å gi …

Forsikringsoppgjør Les mer »

Kjøp, salg og reparasjon av bil

Feil og mangler etter bilkjøp, problemer etter verkstedsbesøk og forsikringsoppgjør. Vi tilbyr bistand både til kjøpere og selgere, til forbrukere og profesjonelle aktører. Forbrukeradvokaten tilbyr også kurs for profesjonelle aktører. Har du kjøpt bil med mangler? Hvilke lover gjelder? Har du kjøpt bil med mangler, så har du større rettigheter hvis selgeren er en yrkesselger …

Kjøp, salg og reparasjon av bil Les mer »

Bygg og entreprise

Enten det skal bygges nytt eller bygges noe i gammel bolig, har det lett for å oppstå problemer. Forbrukeradvokaten bistår forbrukere og byggebransjen i tvister om håndverkertjenester og boligoppføring. Hvilke regler gjelder for avtalen? Det finnes mange regler å forholde seg til i bygg- og entrepriseretten. Avtaler mellom byggherre og entreprenør er ofte regulert av …

Bygg og entreprise Les mer »