Arbeidskonflikter

Arbeidskonflikter

Forbrukeradvokaten har erfaring med arbeidskonflikter. Vi har bistått i en rekke oppsigelsessaker både på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Utgifter til advokatbistand må man i første omgang dekke selv, men disse utgiftene vil normalt dekkes av den som blir erstatningsansvarlig. Oppsigelser i arbeidsforhold Det er en rekke formelle krav og regler som skal følges i slike saker, …

Arbeidskonflikter Les mer »