Bolig

Tok seks måneder å få skaderapport likevel reklamert tidsnok

Lagmannsretten har fastslått at en boligkjøper som ventet i seks måneder med å reklamere likevel ikke hadde reklamert for sent. De tekniske utfordringene i saken var kompliserte, så takstmannen brukte tid fra november til mai året etter på å skrive rapport. Normalt må en reklamasjon fremsettes senest 3-4 måneder etter at den er oppdaget, hvis …

Tok seks måneder å få skaderapport likevel reklamert tidsnok Les mer »

2 av 3 boligkjøpere vinner i retten

Forbrukeradvokaten har gått gjennom alle saker som er avgjort av Lagmannsretten og Høyesterett i 2017 og 2018. Statistikken viser at 2 av 3 av kjøperne vinner i domstolene. Blant de 82 boligsakene som har vært ført for våre to høyeste domstoler var det 52 kjøpere som vant frem og bare 30 selgere/eierskifteforsikringsselskap som fikk medhold. …

2 av 3 boligkjøpere vinner i retten Les mer »

Nabotvister

I naboforhold kan det lett oppstå konflikter feks. hvis naboen har et tre som skygger over din eiendom eller har satt opp gjerde som går utenfor tomtegrensen. Vi har lang erfaring med nabotvister. Naboens trær Naboloven regulerer naboens rett til å kreve fjernet eller kuttet ned trær. Imidlertid gjelder ikke dette for hekker under to …

Nabotvister Les mer »

Forsikringsoppgjør

Forbrukeradvokaten har lang erfaring i å bistå i tvister mot forsikringsbransjen. Dette kan være saker hvor man nektes oppgjør av eget forsikringsselskap eller hvor man retter krav mot en ansvarsforsikring. Beskyldt for forsikringssvindel? Forsikringsavtaleloven Det følger av forsikringsavtaleloven § 4-14 at et forsikringsselskap som mener seg helt eller delvis fri for ansvar, plikter å gi …

Forsikringsoppgjør Les mer »

Bygg og entreprise

Enten det skal bygges nytt eller bygges noe i gammel bolig, har det lett for å oppstå problemer. Forbrukeradvokaten bistår forbrukere og byggebransjen i tvister om håndverkertjenester og boligoppføring. Hvilke regler gjelder for avtalen? Det finnes mange regler å forholde seg til i bygg- og entrepriseretten. Avtaler mellom byggherre og entreprenør er ofte regulert av …

Bygg og entreprise Les mer »