Arbeidskonflikter

Forbrukeradvokaten har erfaring med arbeidskonflikter. Vi har bistått i en rekke oppsigelsessaker både på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Utgifter til advokatbistand må man i første omgang dekke selv, men disse utgiftene vil normalt dekkes av den som blir erstatningsansvarlig. Oppsigelser i arbeidsforhold Det er en rekke formelle krav og regler som skal følges i slike saker, …

Arbeidskonflikter Les mer »

Forsikringsoppgjør

Forbrukeradvokaten har lang erfaring i å bistå i tvister mot forsikringsbransjen. Dette kan være saker hvor man nektes oppgjør av eget forsikringsselskap eller hvor man retter krav mot en ansvarsforsikring. Beskyldt for forsikringssvindel? Forsikringsavtaleloven Det følger av forsikringsavtaleloven § 4-14 at et forsikringsselskap som mener seg helt eller delvis fri for ansvar, plikter å gi …

Forsikringsoppgjør Les mer »

Kjøp, salg og reparasjon av bil

Feil og mangler etter bilkjøp, problemer etter verkstedsbesøk og forsikringsoppgjør. Vi tilbyr bistand både til kjøpere og selgere, til forbrukere og profesjonelle aktører. Forbrukeradvokaten tilbyr også kurs for profesjonelle aktører. Har du kjøpt bil med mangler? Hvilke lover gjelder? Har du kjøpt bil med mangler, så har du større rettigheter hvis selgeren er en yrkesselger …

Kjøp, salg og reparasjon av bil Les mer »

Bygg og entreprise

Enten det skal bygges nytt eller bygges noe i gammel bolig, har det lett for å oppstå problemer. Forbrukeradvokaten bistår forbrukere og byggebransjen i tvister om håndverkertjenester og boligoppføring. Hvilke regler gjelder for avtalen? Det finnes mange regler å forholde seg til i bygg- og entrepriseretten. Avtaler mellom byggherre og entreprenør er ofte regulert av …

Bygg og entreprise Les mer »

Husleietvister

Forbrukeradvokaten har spisskompetanse innen husleieretten og vil raskt kunne gi deg en vurdering av om du bør engasjere advokat, eller om det finnes andre måter du kan løse saken din på. Oppsigelser For at et leieforhold skal kunne sies opp må det være oppsigelsesadgang. Dersom det ikke er oppsigelsesadgang for leietaker, skal dette følge av …

Husleietvister Les mer »

Tvister ved kjøp og salg av bolig

Hos Forbrukeradvokaten har vi spesialisert oss på boligtvister. Selv om du har tegnet boligkjøperforsikring kan Forbrukeradvokaten bistå deg i tvisten. Vi bistår også boligselgere hvis eierskifteforsikringen ikke dekker det ansvaret du kan komme i. Har du kjøpt bolig med mangler? Slitasje på bruktboliger og forventet levetid på bygningsdeler Du må akseptere at boligen er alminnelig …

Tvister ved kjøp og salg av bolig Les mer »